Στοιχεία Επικοινωνίας:
Droggitis IT Systems & Services
Στραβοπόδη 13 Ζάκυνθος, ΤΚ: 29100
τηλ: 26950 29175, 6974 966193
fax: 26950 29176
email: info@droggitis.gr
web: www.droggitis.gr
Droggitis IT Systems & Services
Stravopodi Str 13, PO BOX:29100
Zakynthos Island,Greece
tel: +30 26950 29175, +30 6974 966193
fax: +30 26950 29176
email: info@droggitis.gr
web: www.droggitis.gr
contact graph